باتوجه به امر یادگیری احیای قلبی وریوی در مواجهه با یک فرد بیمار، دفتر امور فرهنگی و کانون دانشجویی هلال احمر مرکز آموزش عالی شهید مدرس شهرضا با همکاری مرکز اورژانس شهرستان شهرضا اقدام به برگزاری جلسه ای با موضوع احیا قلبی و ریوی کردند.
این جلسه که حدود ۲ ساعت به طول انجامید،موراد مهمی اعم از بازکردن راه هوایی بیمار، انجام تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی و اطلاعات بیشتری در مواجهه شدن با فرد بیمار همراه با فیلم آموزشی و پاور پوینت آموزش داده شد.
در پایان دوره، گواهی آموزشی برای هرکدام از دانشجویان صادر خواهدشد.

 

 

 

کلاس آموزش احیای قلبی و ریوی توسط اورژانس در مرکزآموزش عالی شهیدمدرس شهرضا

 

کلاس آموزش احیای قلبی و ریوی توسط اورژانس در مرکزآموزش عالی شهیدمدرس شهرضا

 

کلاس آموزش احیای قلبی و ریوی توسط اورژانس در مرکزآموزش عالی شهیدمدرس شهرضا