کرسی آزاد اندیشی با موضوع “عاشورا مصیبت است یا حماسه؟ برگزار گردید 

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش عالی شهرضا ؛ به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کرسی آزاد اندیشی با موضوع “عاشورا مصیبت است یا حماسه؟ چه لزومی به اشک ریختن است؟” ظهر روز یکشنبه ۱۸ مهرماه در ساختمان اصلی دانشگاه با حضور استاد حجت الاسلام حاجی کاظم برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بررسی نقطه نظرات حاضرین در جلسه، شبهات موجود در این زمینه مطرح و پاسخ هر کدام از آنها ارائه گردید.
کرسی آزاد اندیشی با موضوع "عاشورا مصیبت است یا حماسه؟ برگزار گردید