به مناسبت روز معلم کارگاه آموزشی " آموزش عالی و پرورش تفکر نقادانه " ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزار گردید

 
به مناسبت شهادت آیت الله مطهری و روز استاد وهفته آموزش و در راستای بالندگی اعضای هیئت علمی مرکزآموزش عالی شهرضا و اعتلای توان و دانش آن ها، کارگاه آموزشی " آموزش عالی و پرورش تفکر نقادانه " عصر روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در ساختمان مرکزی دانشگاه توسط دکتر علی بیگی رئیس دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه دو ساعته، دکتر علی بیگی هدف عمده آموزش را وادار کردن دانشجو به تفکر دانست و افزود : مسئولیت اول استاد آن است که دانشجو را از مرحله به یاد سپاری مطالب به مرحله تفکر و حل مشکلات سوق دهد.

وی در ادامه گفت : با تقویت روحیه نقد پذیری استاد می بایست روحیه انتقاد کردن را در دانشجو تقویت کند.

رئیس دانشگاه شهرضا با بیان  این که حس کنجکاوی بسیاری از دانشجویان در مراحل قبلی زندگی فروکش میکند بر لزوم مهارت استاد در ایجاد این حس در کلاس های درسی تاکید کرد.

وی گفت : دانشجویان باید متقاعد شوند که رشته تحصیلی آن ها یک سلسله پرسش و مسأله دارد که تفکر درباره آنها ارزشمنداست .

در این کارگاه مبانی نظری و تکنیک های کاربردی پرورش تفکر نقادانه در دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .