معرفی مرکز آموزش عالی شهرضا

در سالهای قبل، با تلاش جمعی از اندیشمندان، فرهیختگان و مسؤلین شهرستان راه اندازی یک موسسه آموزش عالی دولتی در شهرستان شهرضا پیگیری شد و نهایتاً شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 08/12/88 با ایجاد مرکز آموزش عالی شهرضا موافقت به عمل آورد. از مهر ماه 1390، مرکز آموزش عالی شهرضا با پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر به طور رسمی آغاز به فعالیت نمود که در سالهای بعد رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و ریاضی هم به رشته های مرکز اضافه شدند.

در اجرای ماده 3 مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه 776 مورخ 18/12/94 شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع ساماندهی موسسات آموزش عالی استان اصفهان در جلسه 926 مورخ 28/02/99 و جلسه 934 مورخ 11/08/99 شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، الحاق مرکز آموزش عالی شهرضا  به دانشگاه اصفهان به تصویب رسید و در تاریخ 04/09/99 طی نامه شماره 188359/2 معاون محترم آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

مرکز آموزش عالی شهرضا از طریق آزمون سراسری دانشجو جذب کرده و مشمول قوانین آموزش رایگان در جمهوری اسلامی ایران است.