انتخاب مرکزآموزش عالی شهیدمدرس شهرضا به عنوان محل استقرار تیم اول نمایندگان وزارت علوم،تحقیقات وفناوری در چهارمین سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی به استان اصفهان
مرکز آموزش عالی شهرضا محل استقرار تیم اول نمایندگان وزارت عتف
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی شهید مدرس شهرضا ، همزمان با چهارمین سفر استانی هیات دولت به استان اصفهان ، هیئتی از مدیران حوزه های آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی ، فرهنگی  و عمرانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نمایندگانی از صندوق رفاه دانشجویان و سازمان سنجش اموزش کشور با استقرار در دانشگاه اصفهان، مرکز آموزش عالی شهرضا، دانشگاه کاشان ، دانشگاه پیام نور نائین از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرهای استان اصفهان  بازدید و با دانشجویان و اعضای هیات علمی  این مراکز دیدار و گفتگو نمودند.
در این راستا آقای دکتر مظفر شریفی مدیرکل دفتر سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم و آقای عرب نماینده صندوق رفاه دانشجویان ونماینده دانشگاه پیام نور استان در محل مرکزآموزش عالی شهید مدرس شهرضا استقرار یافته و با اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه های شهرضا وشهرستان های مجاور دیدار و مسائل آموزش عالی منطقه جنوب استان اصفهان بحث وتبادل نظرنمودند.
برگزاری نشست شورای نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان اصفهان  و دیدارهای جداگانه ای با خانواده های شهدا و ایثارگران ، تشکلهای دانشجویی ، کارکنان و اساتید دانشگاهها ی این استان از دیگر برنامه های مدیران وزارت علوم در این سفر بود.

مرکز آموزش عالی شهرضا محل استقرار تیم اول نمایندگان وزارت عتفمرکز آموزش عالی شهرضا محل استقرار تیم اول نمایندگان وزارت عتف