رئیس، نائب رئیس و دبیر هیأت امنای بنیاد حامیان (خیرین) دانشگاه شهرضا انتخاب شدند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرضا؛ جلسه هیأت امنای بنیاد حامیان(خیرین) دانشگاه شهرضا با حضور معتمدان، خیرین و نیک اندیشان شهرضایی در ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید.این جلسه که با حضور رئیس دانشگاه تشکیل شد به اتفاق آراء اقایان دکتر سید کمیل طیبی بعنوان رئیس، دکتر عبدالرسول کاظمپور بعنوان نایب رئیس و آقای دکتر صادق مطهر بعنوان دبیر هیأت امنای حامیان دانشگاه انتخاب شدند.

هدف از تشکیل بنیاد حامیان(خیرین)، بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای دانشگاه شهرضا می باشد.

 

رئیس، نائب رئیس و دبیر هیأت امنای بنیاد حامیان (خیرین) دانشگاه شهرضا انتخاب شدند