رییس دانشگاه شهرضا با اشاره به نقش محوری استاد در نظام آموزش عالی کشور، تأکید کرد: قداست جایگاه دانشگاه و استاد در فرآیند تعلیم و تربیت دانشگاه ایجاب می‌کند که توانمندترین افراد به کار گرفته شوند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی شهرضا ، امیرحسین علی بیگی در مراسم  معارفه اعضای هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان اصفهان، اظهار کرد: مهمترین رسالت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها تربیت نسل جوان آینده سازکشور است و لذا باید جذب آن ها با دقت بالا و سرعت و نظم و تدبیر انجام شود.
وی در ادامه افزود: فرایند جذب اعضای هیأت علمی باید براساس موازین علمی و با در نظر گرفتن تعهد و تخصص افراد باشد.
رییس دانشگاه شهرضا با اشاره به نقش محوری استاد در نظام آموزش عالی کشور، تأکید کرد: قداست جایگاه استاد در فرایند تعلیم و تربیت دانشگاه ایجاب می‌کند که توانمندترین افراد به کار گرفته شوند.