تلفن های تماس دانشگاه

تلفن ها ۰۳۱-۵۳۲۳۸۳۷۹

۰۳۱-۵۳۲۳۸۳۸۰

۰۳۱-۵۳۲۴۵۰۱۱

۰۳۱-۵۳۲۴۵۰۱۲

فکس ۰۳۱-۵۳۲۴۵۰۱۰
موقعیت ساختمان های دانشگاه شهرضا در سطح شهر بر روی نقشه گوگل : آدرس ساختمان  اصلی دانشگاه : شهرضا – کمربندی – ابتدای جاده دهاقان ( کیلومتر 3)

صندوق پستی : 146-86145

ساختمان  اصلی دانشگاه :

goo.gl/maps/TYzaPbSoyrEjFEGN7

سرای دانشجویی دانش (پسران):
goo.gl/maps/3nkWLGGKgpR2

سرای دانشجویی اردیبهشت (دختران):
goo.gl/maps/YT5ZBtdtGkk