تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهرضا و شرکت برق منطقه ای اصفهان منعقد شد
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهرضا و شرکت برق منطقه ای اصفهان منعقد شد
رئیس دانشگاه شهرضاگفت: به منظور همکاری در زمینه‌های پژوهشی، آموزشی و خدمات مهندسی مرتبط با صنعت برق تفاهم نامه همکاری شرکت برق منطقه ای اصفهان با دانشگاه شهرضا منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرضا؛ دکتر امیر حسین علی بیگی رئیس دانشگاه شهرضا گفت : این تفاهم نامه  به منظورگسترش همکاری دو جانبه در زمینه‌های علمی، پژوهشی و آموزشی مورد نیاز صنعت برق کشور و به کارگیری و توسعه فناوری‌های نوین در این صنعت منعقد شده است.
وی نقش اساتید مجرب دانشگاه در این زمینه را بسیار تاثیرگذار عنوان کرد و افزود: با برطرف نمودن محدودیت هایی که مانع پیشرفت علمی می شود گامهای موثر ، مهم و تعیین کننده ای در صنعت برق استان برداشته خواهد شد. 

رئیس دانشگاه شهرضا درپایان با اشاره به نیاز ارتباط صنعت با دانشگاه،از جمله مفاد این تفاهم نامه را گذراندن فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی و دوره کارآموزی دانشجویان در صنعت برق استان و استفاده از امکانات موجود سخت  افزاری و نرم افزاری دانشگاه شهرضا و هدایت و حمایت از پایان نامه‌های تحصیلی برشمرد.