تریبون آزاد دانشجویی با موضوع دانشجویان و انتظارات از مسئولین برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرضا؛ به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تریبون آزاد دانشجویی با موضوع انتظارات دانشجویان از مسئولین ظهر روز دوشنبه ۲۳ آبان ماه در محوطه ساختمان شماره ۳ برگزار گردید. در این برنامه دانشجویان نقدها، پیشنهادها و انتظارات خود را به گوش مسئولین دانشگاه رساندند.

 

جهت مشاهده گزارش تصویری اینجا کلیک نمایید