اعضای هیئت مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت شغل
  زهرا اخوان نسب رئیس  هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه شهرضا معاونت بانوان اتاق
بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان 
   دکتر سید کمیل طیبی نائیب رئیس مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی ومشاور رئیس دانشگاه اصفهان  در امور بین الملل
   مسعود تاکی مدیر عامل رئیس خانه صنعت و معدن شهرضا
   سید کمال میرپوریان عضو بازرس سازمان بازرسی کل کشور
   کمال خدادادی عضو عضو شورای شهر شهرضا

اعضاء هیأت امناء به ترتیب حروف الفبا:

۱- سرکار خانم زهرا اخوان نسب ۲-آقای محمد حسن اسلامی ۳-آقای عبدالحسین ایرانپور ۴- آقای سید نورالدین بحرینی ۵-دکتر محمدجواد بگی ۶-دکتر خلیل اله بهرامی ۷-آقای مسعود تاکی ۸-آقای حبیب اله جهانیان ۹-آقای سید مهرداد چاوشی ۱۰-آقای کمال خدادادی ۱۱-آقای امیرحسین خدادادی ۱۲-دکتر محمد رحیمیان ۱۳-دکتر سید مصطفی رضوی ۱۴-مهندس مصطفی روناسی ۱۵- آقای سید حسن سپهر ۱۶-آقای مسعود صرامی ۱۷-جناب آقای صناعت ۱۸-دکتر هوشنگ طالبی (رئیس دانشگاه اصفهان) ۱۹-دکتر سیدکمیل طیبی ۲۰-دکتر سید مصطفی طیبی ۲۱-دکترعبدالرسول کاظم پور ۲۲-دکتر مسیح اله مساح ۲۳-دکترصادق مطهر(نماینده رئیس مرکز)  24-آقای سید کمال میرپوریان  25-آقای محمد میرزابه  26-دکتر علی نادری  27-آقای  مصطفی ناظم  28-دکتر ابوالحسن نواب  29-دکتر اعظم نورا  30-دکتر عبداله هادی

اهداف :هدف از تشکیل بنیاد بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش

زیر ساختهای دانشگاه شهرضا به شرح ذیل می باشد:

۱-      اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات و صالحات در جامعه و بهره گیری در جهت رشد کمی و کیفی دانشگاه

۲-      ارائه مشاوره  وبستر سازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیرین آموزش عالی.

۳-      شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیرین و واقفین دانشگاه شهرضا

۴-      نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خیرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن

۵-      ایجاد بسترهای مناسب (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ) جهت تقویت و استمرار حمایت های خیرین و واقفین از دانشگاه

۶-      برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه

۷-      نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیرین، واقفین  وتبرعات و موقوفات ایشان

۸-      نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیر ساز دانشگاه

۹-      نظارت و پیگیر سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه هایی که پنجاه درصد از کل اعتبارات آن را خیر یا خیرین پرداخت کرده باشند.

۱۰-  حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی

۱۱-  حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی دانشگاه

۱۲-  حمایت و پشتیبانی از سنت پسندیده ازدواج دانشجویی

۱۳-  حمایت از طرحهای پژوهشی  و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید و نخبگاه دانشگاه

۱۴-  حضور و مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه

۱۵-  ایفای نقش فعال برای ارتباط دانشگاه با صنعت ،تجارت و به طور کلی فضای کسب و کار

۱۶-  ایجاد کانون دانش آموختگان خیر دانشگاه و عضو گیری به منظور حمایت های علمی، پژوهشی  و فرهنگی دانشگاه

لینک ستاد خیرین وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

شماره حساب کمک های مردمی مرکزآموزش عالی شهرضا :

۰۱۰۷۵۱۷۶۵۲۰۰۸ بانک ملی ایران