✅اطلاعیه مهم درخصوص برگزاری کلاس های دانشگاه شهرضا تا پایان سال ۱۳۹۸ 

⭕ با توجه به شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامت دانشجويان و دانشگاهيان عزیز كه دغدغه اصلي مسئولين است، پیرو مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، به اطلاع می رساند کلیه کلاس ها، آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی تا پایان سال ۱۳۹۸ برگزار نخواهد شد. 

⭕ برای انجام تعهدات آموزشی، شامل جبران سرفصل دروس ناشی از وقفه آموزش های حضوری و جلوگیری از افت کیفیت برنامه ها، معاونت آموزشی دانشگاه در تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ تجدیدنظر نموده و زمان پایان کلاس ها و بازه امتحانات را متعاقباً اعلام می‌نماید.

☑️فعالیت‌های اداری کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه طی دوره فوق جهت انجام خدمات علمي، اداري و اجرایی به قوت خود باقی است .