اخبار دانشگاه

مسئول بين المللي سازي مركز آموزش عالي شهرضا منصوب شد

  به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش عالی شهرضا؛ در حکمی از سوی دکتر طالبی رئیس دانشگاه اصفهان، آقای دکتر محمدرضا شمس بعنوان "مسئول بين المللي سازي مركز آموزش عالي شهرضا" منصوب گردید در بخشی از این حکم آمده است : بنا بر پيشنهاد مدير محترم…

همایش ها

تمامی حقوق برای دانشگاه شهرضا محفوظ است .