اخبار دانشگاه

تب امتحانات در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه

  تب امتحانات در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه   این روزها حافظه دانشگاهها و خوابگاهها، روز و شب های متفاوتی را از سر می گذرانند شبهایی که بسیاری به آن دل خوش کرده اند تا در پناه بلندی آن درسهایی را بخوانند که هیچگاه در طول ترم ب…

رویدادهای آینده

همایش ها

تمامی حقوق برای دانشگاه شهرضا محفوظ است .