چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 19:15
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 15 مهر 1397
 1. انتخاب دبیر انجمن علمی ریاضی دانشگاه به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی اتحادییه انجمن علمی ریاضی کشور
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 16 مهر 1397
 1. عضویت دبیر کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه در شورای مرکزی مجمع کشوری کانونهای دانشجویی
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 18 مهر 1397
 1. تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهرضا و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شهرضا منعقد شد
 2. تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهرضا و شرکت برق منطقه ای اصفهان منعقد شد
اخبار مر بوط به روز شنبه 21 مهر 1397
 1. معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه منصوب شد
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 22 مهر 1397
 1. مسئولین دانشگاه در جلسه ای 2 ساعته با دانشجویان سرای دانشجویی اردیبهشت‏ دیدار و گفتگو کردند
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 23 مهر 1397
 1. تریبون آزاد دانشجویی با موضوع دانشجویان و انتظارات از مسئولین برگزار گردید
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 26 مهر 1397
 1. مراسم تودیع ومعارفه معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه برگزار شد
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 29 مهر 1397
 1. جشن IEEE Day در دانشگاه شهرضا برگزار شد
 2. بازدید علمی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان برگزار گردید
 3. به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش برنامه کوه‌گشت صفه برگزار شد
 4. شورای دانشجویان مشاور در دانشگاه شهرضا تشکیل شد